Koordinatkonvertering/transformation samt socken och övriga administrativa regioner från koordinat

Enstaka koordinat

lat, x, etc: long, y, etc:

...eller klistra in en eller flera koordinater direkt i textarean:Från koordinatsystem:
Till koordinatsystem:
Resultatkolumner:
Ut-format:
Hitta närmaste region om ingen finns vid punkten:

Exempel på fungerande in-koordinater:
N59°19'57'' E18°3'53'' (DMS - Degree, Min, Sec)
N59°19.95' E18°3.8833' (Deg & Decimal Min)
59.33258 / 18.0649 (DD - Decimal Deg)

Sveriges tidigare referenssystem RT90 2.5 Gon V:
6581266 1628609

Även trunkerade RT-90 koordiater:
658126 162860
65812 16286
6581 1628

Sveriges nuvarande referenssystem SWEREF 99:
6581098 674344

RUBIN (RUtin för Biolologiska INventeringar )
4D8f
8B3f 2-0-
7C9e 4.2.
4D8e 3828
11j1d 470285

Norge UTM zon 33N
15691,6952625

Nyheter:
2013-08-14 Även höjder uppskattas från koordinaten, detta sker utifrån den globala höjdmodellen ASTER G-DEM
2012-04-30 Nu fungerar fler varianter av koordinater skrivna i Grader och Decimalminuter, exempelvis N59°19.95' E18°3.8833'
2011-12-11 Nu fungerar även RUBIN-koordinater och trunkerade RT-90 koordinater

Om tjänsten:
Sockenindelning och landskapstillhörighet hämtas direkt från Riksantivarieämbetets wms-server med en "GetFeatureInfo"-förfrågan. OBSERVERA - Sockenindelningen (och landskapsindelningen) verkar inte vara helt tillförlitlig i storstäderna. Norges regionindelning hämtas från OpenStreetMap via mapit.nuug.no. I Norge bygger OpenStreetMap på detaljerad data från norska Statens Kartverk. Övriga värdens regionsindelning hämtas från en lokal databas som innehåller information från Global Administrative Areas 2 (uppdateringsdatum Januari 2012, denna databas har begränsad kvalitet och regionstillhörigheten utanför Sverige/Norge är således betydligt mindre tillförlitlig). Höjder uppskattas utifrån den globala höjdmodellen ASTER G-DEM. Koordinattransformationer beräknas med "Open Source" programbibliotek i java från OGC (Open Geospatial Consortium) och GeoTools. De flesta koordinatsystem och transformationer som är definierade i av EPSG kan användas för konverteringar (lista här).
För att undvika hög belastning på Riksantikvariets och mapit.nuug.no server så pausar programmet 0.2 sek mellan varje sockenförfrågan och 2 extra sekunder efter 10 förfrågningar.

Om du vill anropa tjänsten som en service modifierar du följande url: http://ormbunkar.se/koordinater/GeorefServlet?lat=59&lon=18.1&from_coord_sys=AUTO&to_coord_sys=EPSG:4326&result_columns=COORDS_ONLY&outformat=TAB

Här finns en funktion för att anropa tjänsten från R (tack till Gustaf Granath)

Kontakt: Anders Larsson, Systematisk biologi, Uppsala Universitet