Växtetymologi-sök

Alla etymologiska förklaringar är hämtade ur Jens Corneliusson's bok "Växternas Namn" (notera att det finns diverse stav- och skönhetsfel vilka uppstått vid OCR av originaltexten).
Om du inte får en träff på en term prova att korta söktermen (exempelvis urban istället för urbanum), det går att ange flera söktermer samtidigt (exempelvis Primula veris)