UPPSALA UNIVERSITET : EBC : IOB : Systematisk Biologi
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Mitt doktorandprojekt

Undervisning

Övriga aktiviteter

Systematisk biologi

In English

 

Anders Larsson, doktorand

ethno picture

Mitt doktorandprojekt:

Släktskap och långväga spridningsmönster hos ormbunkssläkten Woodsia.

Sprids ormbunkar lätt? Vilken betydelse har långdistansspridning för ormbunkars utbredningsmönster? Ormbunkar skiljer sig markant från sina närmaste släktingar fröväxterna i sitt sätt att föröka sig. Två viktiga skillnader är att de sprids med sporer (inte frön) och att de behöver vatten för sin befruktning (ingen djur- eller vindpollinering). De små sporerna förs lätt bort av vindar och kan transporteras långa sträckor. För att föröka sig behöver dock två sporer landa så nära varandra att spermier från den ena kan simma över till äggceller hos den andra. Dessa skillnader betyder att ormbunkars geografiska utbredning har formats av andra processer än fröväxternas. Idag bedrivs mycket forskning på fröväxter, medan relativt få studier fokuserar på ormbunkar. I ett bevarandeperspektiv är det viktigt att förstå hur långdistansspridning påverkar ormbunkars geografiska utbredningar. En ormbunkes förmåga att sprida sig över barriärer, t. ex. i ett fragmenterat landskap, avgör dess förmåga att överleva miljö- och klimatförändringar.

Projektet är del av Petra Koralls project "The impact of long-distance dispersal in shaping the biogeography of ferns". Petra Korall är också min huvudhandledare.

Undervisning:

Övriga aktiviteter:

Kotakta mig gärna för frågor.

Ormbunksforskare och ormbunksforskning

Contact
Picture Anders Anders Larsson
Avdelningen för Systematisk Biologi
Evolutionsbiologiskt centrum
Uppsala Universitet
Norbyvägen 18D
SE-752 36 Uppsala
Sweden

anders.larsson@icm.uu.se
telefon:
+46 (0)18 471 2932

Nyheter

2011-12-13
Inga sporer på någon örnbräken i år heller...jag tror jag skall gräva upp nårgra nya jordstammar till nästa år.

 

2010-07-09
Inga sporer på någon örnbräken i år heller....

2010-02-16

Örnbräkenplantorna har fått tjuvstarta sommaren i växthuset.

 

2009-09-24
Inga sporer på örnbräken i växthuset detta år.