UPPSALA UNIVERSITET : EBC : IOB : Systematisk Biologi : Anders Larsson
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Tillbaka

 

Kommer Uppsalatraktens örnbräken (Pteridium aquilinum) att bilda sporer när de växer i ett varmt växthus?

Bakgrund

Under de år som jag har observerat örnbräken på olika platser runt Uppsala har jag aldrig sett en fertil planta med sporangier och sporer. Detta faktum har gjort mig nyfiken. I en artikel av J. Wynn m. fl. (2000) så beskrivs hur örnbräken från en plats i norra England, som aldrig setts bilda sporer ute i naturen, bildade sporer när de grävdes upp och planterades i växthus med olika temperatur och belysning. En av de viktigaste faktorerna visade sig vara värmen i växthuset.

Jag tycker det skulle vara spännande att verifiera detta försök med uppländska örnbräken. Är det endast det kalla klimatet som förhindrar genotypen hos Uppsalas örnbräken att bilda sporer? Kommer de att bilda sporer om de växer i ett varmt växthus?

För att genomföra experimentet har jag fått låna en liten plats i Uppsala botaniska trädgårds försöksväxthus.

Försökets initiering (13-14:e April 2009)

Jordstammar grävdes upp från 3 olika lokaler runt Uppsala (Ulleråkersområdet, Hammarskog samt Hässelby hage).

Pteridium

För att kontrollera för effekter såsom om plantorna bildar sporer bara för att de blir omplanterade, så omplanterades vissa jordstammar tillbaka på sin ursprungslokal.

Jordstammarna planterades i krukor och placerades i Uppsala botaniska trädgårds försöksväxthus.

Jordstammar med bladskott:

Krukorna på plats i växthuset:

 

Vecka 18 (27:e April - Två veckor efter plantering)

Så här ser plantorna i växthuset ut:

Och så här långt i Hässelby hage (en bladknopp skymtas):

 

Vecka 19 (4:e April 2009 - Tre veckor efter plantering)

Så här långt har plantorna redan vuxit i växthuset:

Mer än 30 cm!

Och så här långt runt Uppsala (inte ens en bladknopp skymtas i Hammarskog):

Hskog

Vecka 20 (11:e April - Fyra veckor efter plantering)

Så här långt har plantorna vuxit i växthuset, en del är riktigt stora, men inga sporangier syns ännu....:

V20

Och så här långt runt Uppsala (några centimeter av ett ihoprullat blad i Hässelby hage):

V 20

Vid foten av en solig klippa har örnbröken redan kommit så här långt i Hammarskog (13:e Maj):

...men på öppen mark i hammarskog inte längre än så här (13:e Maj):

Vecka 21 (18:e April 2009 - Fem veckor efter plantering)

I växthuset:

Och ganska långt i den lundartade ursprungslokalen i Ulleråker.

Vecka 39 (21:a September - 23 veckor efter plantering)

Ormbunkarna bildade inte sporangier i år. Kanske de behöver en längre växtsäsong? I år planterades de i växthuset först när tjälen gått ur marken.

Krukorna med ormbunkarna sparas frostfritt i växthuset under vintern vilket borde innebära att nästa års växtsäsong kommer bli längre för dem.

2010 - Fortsättning experiment

Vecka 7 (16:e Feb 2010)
Hälften av krukorna flyttas från det kalla växthuset till en varmare del av växthuset för att få en rejäl tjuvstart på växtsäsongen.

Hälften kvar i kallare del av växthus:

Vecka 14 (11 April 2010)
Ormbunkarna växer fort i varmt växthus med lampor kl 08-22

Inget har hänt i kalla växthus (utom ogräs)

Vecka 16 (24 April 2010)
Ute i skogen syns ingenting

Vecka 18 (5-9:e Maj 2010)

Utomhus på ursprungsväxtplats i Hammarskog syns fortfarande inga blad:

I det ouppvärmda växthuset har bladen vuxit någon decimeter:

I den varma belysta delen av växthuset är bladen nästan färdigutvecklade:

- Men ingen antydan till sporer

Vecka 20 (17-22 Maj 2010)
IHammarskog har bladen nu börjat rulla ut

I den ouppvärmda, obelysta växthusdelen har bladen blivit ganska stora:

- Men ingen antydan till sporangiesamlingar

De som växer vamt och belyst verkar färdigvuxna:

- Men inga sporangiesamlingar

Vecka 23 (7 Juni)
I Hammarskog har ormbunkarna blivit höga men bladen ännu ej fullt utveckade

Vecka 24 (19 Juni)
I Hammarskog har ormbunkarna nu blivit stora

Vecka 27 (9 Juli)
Inga sporangier på några av ormbunkarna, varken de som vuxit i växthus eller i skogen.
- Kanske nästa år....


Referenser

Wynn, J.M. et al., 2000. An Assessment of Genetic and Environmental Effects on Sporangial Development in Bracken [Pteridium aquilinum (L.) Kuhn] using a Novel Quantitative Method. Ann Bot, 85(suppl_2), 113-115.

Ladda hem pdf här  

Det finns en ännu mer utförlig skrift om Pteridium och sporulering (opublicerad doktorsavhandling av Wynn, 2002, Universitetet i Manchester).